strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2021

 1. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w dniach 11,23.02.2021 r. i  04.03.2021 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:   

  • przestrzegania przepisów wybranych przepisów z zakresu prawa pracy, tj. zawarcia umów o pracę, czasu pracy, prawidłowości oraz terminowości wypłaty wynagrodzenia za pracę;     

  • ocena działań pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi;     

  • spełnianie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w szczególności: obowiązku zawarcia umowy o prowadzeniu PPK i umowy o zarządzaniu PPK oraz dokonywania przez pracodawcę wpłat do PPK.

 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.02.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 12.05.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 4. Okręgowy Urząd  Miar w  Bydgoszczy w dniu 10.06.2021 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  a)    przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych,

  b)    sprawdzenia spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (dz. U. Z 2020 r., poz. 2166), zwanej dalej „ustawą”,

  c)    sprawdzania posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli,

  d)    przestrzegania spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.06.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.06.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.06.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 21.07.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.07.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 03.08.2021 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego tramwajów wodnych:  Słonecznik I oraz Słonecznik II.

 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 04.08.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.08.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.08.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (06.10.2021)
zmieniono: dodanie kontroli WITD