strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2023

 1. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, w dniach 27.01,7,9,13.02.2023 r. przeprowadził kontrole w zakresie: -przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.

 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 20.02.2023 r. przeprowadził drogową kontrolę techniczną oraz kontrolę operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy.

 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.04.2023 r. przeprowadził drogową kontrolę techniczną.

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.08.2023 r. przeprowadził drogową kontrolę techniczną.

 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 04.08.2023 r. przeprowadził dwie kontrole w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego środków transportu (tramwaje wodne):

  • Bydgoski Tramwaj Wodny – Słonecznik I,

  • Bydgoski Tramwaj Wodny – Słonecznik I.

 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 02.08.2023 r. przeprowadził kontrole w zakresie:

  • sprawdzenie stanu sanitarnego zajezdni autobusowej oraz sprawdzenie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

  • sprawdzenie stanu sanitarnego 6 autobusów oraz sprawdzenie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.08.2023 r. przeprowadził kontrolę autobusów w zakresie sprawdzenie stanu sanitarnego środków transportu drogowego (autobusy) oraz sprawdzenie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 8. Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 30.08.2023 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 prawa o ruchu drogowym,

  • prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,

  • prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 07.09.2023 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy oraz sprawdzenia zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 07.09.2023 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenie stanu sanitarnego transportu szynowego.

 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 08.09.2023 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenie stanu sanitarnego środków publicznego transportu szynowego oraz sprawdzenie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 12. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w dniach: 22, 24, 31.08; 4, 6, 12, 14, 21.09; 3, 12, 19, 20.10.2023 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym BHP.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (07.11.2023)
zmieniono: Zamieszczenie kontroli zew. przeprowadzonych w Spółce nr 9-12