strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2022

 1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w dniach od 13.01.2022 r. do 25.03.2022 r. prowadzi kontrolę dotyczącą nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływu zobowiązań spółek na zadłużenie samorządów w województwie kujawsko-pomorskim, w zakresie: realizacji zadań i powierzonych obowiązków przez spółki nadzorowane przez jednostki  samorządu terytorialnego.

 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 04.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 01.03.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.03.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

   

 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.04.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.04.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 29.04.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 13. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Chojnicach w dniu 07.06.2022 r. przeprowadziło przegląd pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 25.09.2018 r. znak GD.ZUZ.1.421.BD.30.2018.ŻM.

 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.07.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.07.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (17.07.2022)
zmieniono: zamieszczenie dwóch kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez WITD