strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2021

  1. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w dniach 11,23.02.2021 r. i  04.03.2021 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:   

    • przestrzegania przepisów wybranych przepisów z zakresu prawa pracy, tj. zawarcia umów o pracę, czasu pracy, prawidłowości oraz terminowości wypłaty wynagrodzenia za pracę;     

    • ocena działań pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi;     

    • spełnianie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w szczególności: obowiązku zawarcia umowy o prowadzeniu PPK i umowy o zarządzaniu PPK oraz dokonywania przez pracodawcę wpłat do PPK.

  2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.02.2021 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (10.03.2021)
zmieniono: Kontrola zewnętrzna