strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2010

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 04.01.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 2. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 08.01.2010r. przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 3. Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w dniach 12 -15.01.2010r. przeprowadził kontrolę prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług.

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.01.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 5. Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Bydgoszczy w dniu 20.01.2010r. przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.01.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 29.01.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 30.01.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.02.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.02.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.02.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.03.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniach 04 - 05.03.2010r. przeprowadzili kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.03.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.03.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 19.03.2010r. ocenił stan sanitarno-porządkowy środków transportu szynowego - tramwaje.

 17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.04.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.04.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 19. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.04.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.04.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 21. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w 16.04.2010r. przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 22. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 23.04.2010r. przeprowadzili kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 23. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w 06.05.2010r. przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonywania badańtechnicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 24. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.05.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 25. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.05.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 26. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 02.06.2010r. ocenił stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń zakładu Tramwajowego wraz z terenem przyległym oraz środków transportu szynowego - tramwaje na zajezdni tramwajowej.

 27. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 04.06.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 28. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.07.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 29. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarzadu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 12.07.2010r. przeprowadzili kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 30. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 27 – 28.07.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  1. Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2009r.,

  2. Oceny zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

  3. Prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,

  4. Prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 31. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 04.08.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 32. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniu 09.08.2010r. przeprowadziła kontrolę w zakresie

  1. Spełniania wymagań w związku z zamiarem przystapienia do użytkowania nowo wybudowanego statku,

  2. Składanych przez pracodawców do ZUS informacji zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (formularz ZUS-IWA)

 33. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 34. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 35. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 36. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.09.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego i porządkowego pomieszczeń stacji obsługi przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.

 37. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 21.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 38. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 39. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 24.09.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 40. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 01.10.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 41. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 07.10.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 42. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.10.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 43. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zarządzania Kryzysowego w dniu 07.10.2010r. przeprowadził kontrolę problemową w zakresie przechowywania sprzętu "OC".

 44. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniach od 12.10.2010r. do 14.10.2010r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego zakładu.

 45. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 14.10.2010r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarno-porządkowego środków transportu.

 46. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 14.10.2010r. przeprowadzili kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 47. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.10.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 48. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.10.2010r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarno-technicznego i porządkowego środków transportu.

 49. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.10.2010r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 50. Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy w dniu 09.11.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  1. Przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;

  2. Sprawdzenia spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;

  3. Sprawdzenia posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;

  4. Przestrzegania spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

 51. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 15.11.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego środków transportu drogowego i szynowego.

 52. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 16.11.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego środków transportu miejskiego - autobusy - pętla autobusowa przy ul. Morskiej w Bydgoszczy.

 53. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 22.11.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego środków transportu miejskiego - autobusy - pętla autobusowa przy ul. Szubińskiej w Bydgoszczy.

 54. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.11.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 55. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.12.2010r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (07.11.2023)
zmieniono: Zamieszczenie kontroli zew. przeprowadzonych w Spółce nr 9-12