strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2011

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 07.01.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.01.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 3. Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w dniach 24-27.01.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia zasadności korekty podatku należnego za maj 2010r. z tytułu nieściągalnych wierzytelności, dokonanej na podstawie przepisów art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 01.02.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 08.02.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 18.02.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 04.03.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 05.03.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 9. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy w dniach 15. i 25. lutego 2011 roku przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego.

 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 21.03.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 30.03.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 31.03.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 01.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 02.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 04.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 16. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 05.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 07.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 19.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 19. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 4, 5, 11, 15 i 19.04.2011r. przeprowadziła kontrolę przestrzegania:

  • Wybranych przepisów w zakresie prawa pracy oraz bhp,

  • Przepisów o czasie pracy w transporcie regularnym osób do 50 km,

  • Przepisów prawa pracy w zakresie ochrony wynagrodzenia.

 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 22.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 21. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 25.04.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 22. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 06.05.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 23. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 19.05.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 24. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 26.05.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 25. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 27.05.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 26. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 31.05.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 27. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 7 i 8.06.2011r. przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny zasadności skargi byłego pracownika.

 28. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 10.06.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego środków transportu szynowego na pętli tramwajowej przy ul. Rekreacyjnej.

 29. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 16.06.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 30. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 22.06.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego środków transportu szynowego.

 31. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 11.07.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 32. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 19.07.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 33. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w dniu 05.08.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 34. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 08,11,14,28.07.2011r.; 05,12,29,30.08.2011r. przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy i bhp oraz przeprowadziła analizę okoliczności i przyczyn zbiorowego wypadku przy pracy.

 35. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.08.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego środków transportu szynowego oraz pomieszczeń i terenu przyległego Zakładu Tramwajowego.

 36. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 31.08.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego i porządkowego pomieszczeń stacji obsługi przy ul. Inowrocławskiej 11.

 37. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 31.08 i 01.09.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010r.

  • Oceny zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 z późń. zm.).

  • Prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 38. Wojewódzki Inspektorat transportu drogowego w Bydgoszczy, w dniu 12.09.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 39. Wojewódzki Inspektorat transportu drogowego w Bydgoszczy, w dniu 23.09.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 40. Wojewódzki Inspektorat transportu drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 26.09.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 41. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.12.2011r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 42. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 06.12.2011r. przeprowadził kontrolę dotyczącą oceny przedsiębiorcy wykonującego przewozy drogowe w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

 43. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 16.12.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Zakładu Tramwajowego.

 44. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.12.2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Zakładu Autobusowego.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (30.08.2023)
zmieniono: zamieszczono kontrole zewnętrzne punkty od 4 do 8