strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2012

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 05.01.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 12.01.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.01.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.01.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniach 17-20.01.2012r. przeprowadził kontrolę sanitarną warunków pracy kierowców autobusów i motorniczych tramwajów.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.01.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 8. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 03.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne urządzenia wytwarzającego pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 - 300GHz.

 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.02.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.03.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.03.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 23.03.2012r. przeprowadził kontrolę w oceny stanu sanitarno-porządkowego środków miejskiego transportu drogowego.

 16. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.03.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.04.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.04.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 19. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.04.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.04.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 21. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.04.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 22. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 07.05.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 23. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.05.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 24. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.05.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 25. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 21 i 22.05.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011r.,

  • Oceny zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

  • Prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 26. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 23.05.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 27. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Bydgoszczy w dniach: 15 maja 2012r. - 18 maja 2012r., 21 maja 2012r., -25 maja 2012r., 28 maja 2012r. - 30 maja 2012r., 4 czerwca 2012r. - 5 czerwca 2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do którycb pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

  • Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;

  • Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

  • Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 28. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 31 maja 2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego środków miejskiego transportu drogowego i szynowego.

 29. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.06.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 30. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 25.06.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego środków transportu szynowego.

 31. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 12.07.2012r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji nr N.HK-513-1-26/12 z dnia 11.06.2012r.

 32. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.07.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 33. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.07.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 34. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.07.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń stacji obsługi przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.

 35. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 17.08.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie sanitarnych warunków pracy kierowców autobusów.

 36. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.08.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 37. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 24.08.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 38. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 27.08.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego pomieszczeń Zakładu Tramwajowego i terenu przyległego oraz środków transportu szynowego.

 39. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.08.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego środków transportu szynowego.

 40. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zadządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 03.09.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 41. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 13 i 20.09.2012r. przeprowadziła kontrolę legalności zatrudnienia oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy, przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 42. Państwowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 26.09.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego autobusów.

 43. Wojewódzki Inspektorat Transportu drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.10.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 44. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.10.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 45. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.10.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 46. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach 01, 04, 05, 09, 11, 15, 18, 26 i 30.10.2012r. przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny warunków pracy w Dziale Infrastruktury Torowo-Sieciowej w związku z orzeczeniem o stwierdzeniu choroby zawodowej u pracownika oraz podjętych działań przez pracodawcę w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową.

 47. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 30.10.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 48. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.11.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 49. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.11.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 50. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.11.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 51. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 27.11.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny przestrzegania zasad przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy.

 52. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.11.2012r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego zakładu.

 53. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.12.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 54. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 07.12.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 55. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.12.2012r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 56. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniach 22.11.2012r. - 03.12.2012r. przeprowadził kontrolę przestrzegania wymogów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami w/z ze zgłoszeniem interwencyjnym.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (30.08.2023)
zmieniono: zamieszczono kontrole zewnętrzne punkty od 4 do 8