strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2013

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.01.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.01.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.01.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.01.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 24.01.2013r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą wykonanie decyzji Nr N.HP-373/12 znak sprawy N.HP-513-1-16/12 z dnia 13.02.2012r.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 28.01.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy w dniach: 28 i 30.01.2013r. przeprowadził kontrolę odśnieżania obiektu budowlanego.

 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 12.02.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 18.02.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.02.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 27.02.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 12. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. w dniu 20.02.2013r. przeprowadziła kontrolę gospodarki wodno-ściekowej.

 13. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach 14, 19 i 22.03.2013r. przeprowadziła kontrolę w zakresie:

  • Zatrudnienia pracownika pod kątem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

  • Wybranych problemów prawa pracy i bhp,

  • Przestrzegania przepisów o badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

  • Legalności zatrudnienia,

  • Przestrzegania przepisów o społecznej inspekcji pracy

  • Składanych przez pracowników do ZUS informacji zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.03.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.03.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 16. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 05.04.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 17. Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy w dniu 24.04.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • Przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie publicznym oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;

  • Spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;

  • Posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;

  • Przestrzegania spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.05.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 19. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 22-23.05.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  1. Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2012r.

  2. Oceny zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83b ust 1 ustawy z dnia 201.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.),

  3. Prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,

  4. Prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.05.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 21. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.05.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 22. Urząd Miasta Bydgoszczy wydział gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska w dniu 20.06.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie wprowadzania wód deszczowych do wód.

 23. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.06.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 24. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.07.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń Stacji Obsługi przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.

 25. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 30.07.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego autobusów.

 26. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 01.08.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 27. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 07.08.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 28. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 26.08.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 29. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.09.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 30. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.09.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 31. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.09.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 32. Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Dział Kontroli Podatkowej w dniach: 30.09.-01.10.2013r. przeprowadził kontrolęw zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług - zasadności żądania zwrotu za lipiec 2013r.

 33. Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Dział Kontroli Podatkowej w dniach: 29.10.-31.10.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług - zasadności żądania zwrotu za grudzień 2012r.

 34. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 01.11.2013r. przeprowadził kontrolę w zakresie przewozu drogowego.

 35. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 07.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 36. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 37. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 38. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 21.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 39. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 40. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 41. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 28.11.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 42. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.12.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 43. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.12.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 44. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 24.12.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (30.08.2023)
zmieniono: zamieszczono kontrole zewnętrzne punkty od 4 do 8