strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2014

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.01.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.01.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 31.01.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.02.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.02.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.02.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.02.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 28.02.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 05.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 10.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 16. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zarządzania Kryzysowego w dniu 10.02.2014r. przeprowadził kontrolę w zakresie stanu przechowywania sprzętu obrony cywilnej.

 17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.03.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 01.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 19. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 21. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 22. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 23. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 26.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 24. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 28.04.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 25. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 26. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 27. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 28. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 29. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 30. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 31. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 32. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 27.05.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 33. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.06.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 34. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.06.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 35. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.06.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 36. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 23.06.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 37. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.07.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 38. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.07.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 39. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 01.08.2014r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego pomieszczeń Stacji Obsługi przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.

 40. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 07.08.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 41. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 12.08.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 42. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 25.08.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 43. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 25-26.08.2014r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2013r.;

  • Oceny zgodności stacji z wymogami ustawy - Prawo o ruchu drogowym;

  • Prawidłowości wykonania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 44. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.12.2013r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 45. Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Bydgoszczy w dniu 03.09.2014r. przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki zasobami częstotliwości oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

 46. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.09.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 47. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 30.09.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 48. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.10.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 49. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach 19, 25, 29.09.2014r.oraz 01, 10, 17.10.2014r. przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie udzielania przerw w jeździe kierowcom w transporcie regularnym i wybranych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 50. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.10.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 51. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 21.10.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 52. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.10.2014r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego pomieszczeń Zakładu Tramwajowego oraz środków szynowego transportu pasażerskiego.

 53. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 29.10.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 54. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 10.11.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego

 55. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 12.11.2014r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego

 56. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniach 21 i 25.11.2014 przeprowadził kontrolę w zakresie stanu sanitarnego Zakładu Autobusowego i Tramwajowego.

 57. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 11.12.2014r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego środków transportu drogowego.

 58. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 17.12.2014r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego środków transportu kołowego.

 59. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy w dniu 18.11.2014r. przeprowadziło kontrolę archiwów zakładowych.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (30.08.2023)
zmieniono: zamieszczono kontrole zewnętrzne punkty od 4 do 8