strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2015

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.01.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 2. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach 08, 12 i 15.01.2015r. przeprowadziła kontrolę realizacji zaleceń wydanych w trakcie poprzedniej kontroli oraz przestrzegania wybranych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o zapleczu higieniczno-sanitarnym.

 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.01.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.01.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.02.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.02.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.02.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 25.02.2015r. przeprowadził kontrolę realizacji ustaleń po analizie ekspertyzy dotyczącej oddziaływania drgań z torowiska tramwajowego na zabudowę mieszkalną przy ul. Dworcowej 96 w Bydgoszczy.

 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 11.03.2015r. przeprowadził kontrolę realizacji ustaleń po analizie ekspertyzy dotyczącej oddziaływania drgań z torowiska tramwajowego na zabudowę mieszkalną przy ul. Dworcowej 96 w Bydgoszczy.

 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.03.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 25.03.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 26.03.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.04.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 20.04.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.04.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 16. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.05.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.06.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 18. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.06.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 19. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 08.07.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 20. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.07.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 21. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.07.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 22. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.07.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 23. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 10.08.2015r. sprawdził stan sanitarny zajezdni autobusowej i środków transportu kołowego.

 24. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 21.08.2015r. sprawdził stan sanitarny środków szynowego transportu pasażerskiego.

 25. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 24.09.2015r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2014r.;

  • Oceny zgodności stacji z wymogami, o których mowa w Ustawie Prawo o ruchu drogowym;

  • Prawidłowości wykonywanych badań technicznych pojazdów i wymaganej dokumentacji.

 26. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniu 24.09.2015r. przeprowadziła kontrolę w zakresie sprawdzenia organizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na pętlach autobusowo-tramwajowych i oceny dokumentacji powypadkowej za okres od stycznia do października 2015r.

 27. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 20.11.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 28. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.11.2015r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 29. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniach: 24-25.11.2015r. przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego Zakładu Autobusowego i Tramwajowego.

 30. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w dniach od 16.09.2015r. do 30.11.2015r. przeprowadziła kontrolę w zakresie:

  • Zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w sposób niedyskryminujący osób niepełnosprawnych;

  • Zapewnienia pojazdów komunikacji miejskiej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

  • Zapewnienia przeszkolenia pracowników w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (30.08.2023)
zmieniono: zamieszczono kontrole zewnętrzne punkty od 4 do 8