strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2016

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 11.01.2016r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 02.03.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 - 300 GHz zainstalowanych w zakładzie oraz przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 05.04.2016r. przeprowadził kontrolę interwencyjną dotyczącą warunków higieniczno-sanitarnych dla kierowców obsługujących linie 65, 68, 93 i 94.

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.04.2016r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.05.2016r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.07.2016r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 7. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniach 19-20.07.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 10.08.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zajezdni autobusowej i środków transportu kołowego.

 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 08.09.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego Bydgoskiego Tramwaju Wodnego Słonecznik I i II.

 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 19.09.2016r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę przedsiębiorcy wykonującego regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 17.10.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zakładu.

 12. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 16.11.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zakładu tramwajowego.

 13. Wydział Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 24.11.2016r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2015r.;

  • Oceny zgodności stacji z wymogami, o których mowa w Ustawie Prawo o ruchu drogowym;

  • Prawidłowości wykonywanych badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (13.09.2022)
zmieniono: zamieszczenie informacji o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez PPIS w Bydgoszczy