strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2018

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 19.02.2018r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 23.02.2018r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy.

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 08.03.2018r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą wykonanie decyzji Nr NHP.2921.2016 i NHP.513.1.176.2016 z dnia 16.11.2016r.

 4. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach 18.05.2018r., 06.06.2018r. i 08.06.2018r. przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny realizacji środków prawnych wydanych przez inspektora pracy PIP w wyniku poprzedniej kontroli. Badanie okoliczności i przyczyn zbiorowego wypadku przy pracy, któremu w dniu 26.04.2018 roku ulegli pracownicy zakładu. Ocena realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Kontrola danych zawartych w informacji do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2017 rok.

 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 18.06.2018r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 28.06.2018r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego Zakładu Tramwajowego i środków transportu szynowego.

 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 26.07.2018r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego Bydgoskich Tramwajów Wodnych Słonecznik I i Słonecznik II.

 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 06.08.2018r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zakładu autobusowego i środków komunikacji autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11.

 9. Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy w dniach: 04, 06 i 12.09.2018r. oraz 09, 11 i 16.10.2018r. przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz przepisów o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem.

 10. Urząd Miasta Bydgoszczy wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 14.11.2018r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2017r.,

  • Oceny zgodności stacji z wymogami ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

  • prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji

 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 03.12.2018r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego oraz kontrolę operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (30.08.2023)
zmieniono: zamieszczono kontrole zewnętrzne punkty od 4 do 8