strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2019

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.03.2019r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 01.04.2019r. przeprowadził kontrolę drogową oraz kontrolę operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy.

 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 03.06.2019r. przeprowadził kontrolę drogową.

 4. Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w dniach od 16.06.2019 r. do 13.08.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp;

  • przepisów dotyczących legalności zatrudnienia;

  • czasu jazdy, postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;

  • wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 5. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Bydgoszczy w dniach 04-05.07.2019 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Toruńskiej 278.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 19.07.2019 r. przeprowadził drogową kontrolę techniczną oraz kontrolę operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy.

 7. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Bydgoszczy w dniach 29-30.07.2019 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Inowrocławskiej 11.

 8. Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 31.07.2019 r. przeprowadził kontrolę w Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Inowrocławskiej 11, w zakresie:

  • Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli poprzedniej w 2018 r.;

  • Ocena zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

  • Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów;

  • Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 09.08.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego zakładu autobusowego przy ul. Inowrocławskiej 11, a w dniach 09.08.2019 r. i 19.08.2019 r. kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego środków komunikacji autobusowej.

 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 20.08.2019 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego środków transportu - tramwaje wodne.

 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 23.08.2019 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego środków transportu torowego i zakładu tramwajowego przy ul. Toruńskiej 278.

 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 23.09.2019 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 10.10.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Zajezdni Tramwajowej „Łoskoń” przy ul. Bora Komorowskiego 119.

 14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 15.10.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278.

 15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 28.11.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Zajezdni Autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11.

 16. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniach od 08.11.2019 r. do 09.12.2019 r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska przed hałasem na Zajezdni Autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (23.04.2023)
zmieniono: zamieszczenie kontroli WITD