strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2020

 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 21.01.2020 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 13.02.2020 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stosowania urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0-300 GHz zainstalowanych w zakładzie;

  • sprawdzenia przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 z późn. zm.).

 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 22.05.2020 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 27.05.2020 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 5. Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu w Bydgoszczy, w dniach: 07,21,29.07.2020 r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp.

 6. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 13.08.2020 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenie przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w środkach komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz w obiekcie przy ul. Inowrocławskiej 11.

 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 28.08.2020 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 19.09.2020 r. przeprowadził kontrolę w związku z wystąpieniem epidemii oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

 9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy w dniu 07.10.2020 r. przeprowadził kontrolę w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

 10. Urząd Miasta w Bydgoszczy, Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 22.10.2020r. przeprowadził kontrolę w zakresie:

  • realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli poprzedniej w 2019 r.;

  • oceny zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

  • prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów;

  • prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 05.11.2020r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 12. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniach od 10.12.2020 r. do 22.12.2020 r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczącą ochrony środowiska odnośnie emisji hałasu do środowiska.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Rybicka (30.08.2023)
zmieniono: zamieszczono kontrole zewnętrzne punkty od 4 do 8