strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Kontrole zewnętrzne w Spółce - rok 2022

 1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w dniach od 13.01.2022 r. do 25.03.2022 r. prowadzi kontrolę dotyczącą nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływu zobowiązań spółek na zadłużenie samorządów w województwie kujawsko-pomorskim, w zakresie: realizacji zadań i powierzonych obowiązków przez spółki nadzorowane przez jednostki  samorządu terytorialnego.

 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 02.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 04.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 09.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 16.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 17.02.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 01.03.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.03.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

   

 10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 06.04.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 15.04.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 29.04.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 13. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Chojnicach w dniu 07.06.2022 r. przeprowadziło przegląd pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 25.09.2018 r. znak GD.ZUZ.1.421.BD.30.2018.ŻM.

 14. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 13.07.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 15. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniu 14.07.2022 r. przeprowadził kontrolę przewozu drogowego.

 16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 11.08.2021 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego środków transportu (tramwaje wodne): Słonecznik I oraz Słonecznik II.

 17. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego zakładu: - w dniu 07.09.2022 r. – Zajezdnia Autobusowa ul. Inowrocławska 11, - w dniu 08.09.2022 r. – Zajezdnia Tramwajowa ul. Toruńska 278, - w dniu 13.09.2022 r. – Sekcja Zajezdni Tramwajowej „Łoskoń” ul. Bora- Komorowskiego 119.

 18. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 06.10.2022 r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarnego tramwajów.

 19. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniu 07.10.2022 r. przeprowadził kontrolę w zakresie: a) sprawdzenia stanu sanitarnego autobusów, b) sprawdzenie stanu sanitarnego Zajezdni Autobusowej.

 20. Urząd Miasta w Bydgoszczy, Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w dniu 19.10.2022 r. przeprowadził kontrolę w zakresie: - zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 Prawo o ruchu drogowym, - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 21. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w dniach: 20.10.2022 r. i 21.10.2022 r. przeprowadził kontrolę w zakresie: - sprawdzenia stanu sanitarnego tramwajów, - sprawdzenie stanu sanitarnego autobusów.

 22. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, w dniu 26.10.2022 r. przeprowadził kontrole w zakresie: - przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, -przepisy dotyczące legalności zatrudnienia, -wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Katarzyna Ziółkowska (23.02.2023)
zmieniono: zamieszczenie informacji o przeprowadzonej kontroli przez WITD i ZDMiKP