strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Niezależnie od rejestrów i ewidencji wymienionych w pkt 3.b., każda komórka organizacyjna prowadzi swój wewnętrzny rejestr spraw (spis spraw) zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Zakończone sprawy podlegają archiwizowaniu i przechowywaniu w odpowiednim okresie w archiwum zakładowym po uprzednim ich sklasyfikowaniu na materiały archiwalne (kat. A) i materiały niearchiwalne (kat. B). Zasady udostępniania danych informacyjnych zawartych w archiwum określa wewnętrzna instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz wewnętrzna instrukcja kancelaryjna.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)