strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Struktura organizacyjna, przedmiot działania i kompetencje

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są cztery piony funkcjonalne tj.:

 1. pion Prezesa Zarządu,
 2. pion Członka Zarządu,
 3. pion Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych,
 4. pion Dyrektora Zarządzającego,

w których wyodrębnione komórki organizacyjne realizują zadania związane z bieżącym zarządzaniem, planowaniem, rozliczaniem i kontrolą działalności eksploatacyjnej prowadzonej przez Spółkę.

W skład pionu Dyrektora Zarządzającego wchodzi:

 1. Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, który nadzoruje zadania związane z bieżącym utrzymaniem w sprawności technicznej taboru autobusowego i tramwajowego realizowane przez dwa Zakłady:
  • Zakład Autobusowy z zajezdnią autobusową przy ul Inowrocławskiej 11,
  • Zakład Tramwajowy z zajezdnią tramwajową przy ul. Toruńskiej 278.
 2. Zakład Eksploatacji, który realizuje podstawowe zadania przewozowe osób środkami komunikacji miejskiej.

Przedmiotem działania MZK Sp. z o.o. zgodnie z zapisami Umowy Spółki jest:

 1. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 2. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 3. działalność taksówek osobowych,
 4. transport drogowy towarów,
 5. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 6. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 7. roboty związane z budową dróg i autostrad,
 8. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 9. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 10. przygotowywanie terenu pod budowę,
 11. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 12. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 13. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 14. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
 15. pozostałe badania i analizy techniczne,
 16. produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
 17. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
 18. transport wodny śródlądowy pasażerski,
 19. wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 20. badanie rynku i opinii publicznej,
 21. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 22. działalność agencji reklamowych,
 23. pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.

ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Danuta Murach (31.12.2015)
zmieniono: Zaktualizowano dane w pkt "Struktura organizacyjna Spółki"