strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Struktura własnościowa Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.957.100,00 zł i dzieli się na 75.653 udziały o wartości nominalnej 700 zł każdy. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne i należą do jednego wspólnika Miasto Bydgoszcz, które w Spółce reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta.


ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
ostatnia zmiana: Danuta Murach (25.01.2015)
zmieniono: Wysokość kapitału oraz ilość udziałów.