strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Tryb działania w zakresie wykonywanych zadań publicznych

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o. o. w Bydgoszczy prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o przepisy:

  1. Kodeksu spółek handlowych,
  2. ustawy o rachunkowości,
  3. innych ustaw szczególnych oraz na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Przedmiotowe umowy określają:

  1. poziom i rodzaj usług przewozowych komunikacją miejską na terenie Bydgoszczy,
  2. trasy przebiegu linii komunikacyjnych, częstotliwość kursowania autobusów i tramwajów,
  3. ilość i rodzaj taboru przewozowego (wielko i małopojemny),
  4. wynagrodzenie z tytułu wykonanych przewozów,
  5. warunki realizacji pozostałych usług odpłatnych, związanych z utrzymaniem infrastruktury tramwajowej tj. naprawy, remonty i konserwacje torów, sieci i podstacji trakcyjnych i poziom wynagrodzenia z tego tytułu.

ilość wyświetleń:
wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)