strona główna
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MZK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Biuletyn w MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o.
ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz
tel. 52 324 94 10, fax. 52 324 94 38

Instrukcja korzystania ze strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to serwis internetowy przeznaczony do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci zunifikowanego systemu stron internetowych.
Niniejsza strona powstała na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Każda strona Biuletynu składa się z następujących obszarów:

  1. logo BIP, będące linkiem do strony głównej serwisu BIP,
  2. umieszczony pod logo BIP z lewej strony ekranu pasek menu umożliwiający nawigację po serwisie BIP, Po wybraniu interesującej opcji następuje przekierowanie do nowej podstrony z szerszymi informacjami bieżącego tematu,
  3. umieszczona po prawej stronie logo wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie ciągow znaków w serwisie.

ilość wyświetleń:
wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)