Struktura organizacyjna, przedmiot działania i kompetencje

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są cztery piony funkcjonalne tj.:

 1. pion Prezesa Zarządu,
 2. pion Członka Zarządu,
 3. pion Dyrektora ds. Technicznych;
 4. pion Dyrektora ds. Realizacji Transportu,

w których wyodrębnione komórki organizacyjne realizują zadania związane z bieżącym zarządzaniem, planowaniem, rozliczaniem i kontrolą działalności eksploatacyjnej prowadzonej przez Spółkę.

W skład pionu Dyrektora ds. Realizacji Transportu wchodzi m.in.:

 1. Zakład Autobusowy z zajezdnią autobusową przy ul Inowrocławskiej 11,
 2. Zakład Eksploatacji, który realizuje podstawowe zadania przewozowe osób środkami komunikacji miejskiej.

W skład pionu Dyrektora ds. Technicznych wchodzi m.in.:

Zakład Tramwajowy z zajezdnią tramwajową przy ul. Toruńskiej 278.

Przedmiotem działania MZK Sp. z o.o. jest:

 1. 49.31.Z transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 2. 49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 3. 77.12.Z wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 4. 42.12.Z roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 5. 45.20.Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 6. 42.22.Z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 7. 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne
 8. 33.17.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 9. 77.34.Z wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 10. 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
Wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
Ostatnia zmiana: Danuta Murach (31.12.2015)
Zmieniono: Zaktualizowano dane w pkt „Struktura organizacyjna Spółki”

.