Tryb działania w zakresie wykonywanych zadań publicznych

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o. o. w Bydgoszczy prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o przepisy:

 1. Kodeksu spółek handlowych,
 2. ustawy o rachunkowości,
 3. innych ustaw szczególnych
 4. umów cywilnoprawnych zawartych z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, które określają:
  1. poziom i rodzaj usług przewozowych komunikacją miejską na terenie Bydgoszczy,
  2. trasy przebiegu linii komunikacyjnych, częstotliwość kursowania autobusów i tramwajów,
  3. ilość i rodzaj taboru przewozowego (wielko i małopojemny),
  4. wynagrodzenie z tytułu wykonanych przewozów,
  5. warunki realizacji pozostałych usług odpłatnych, związanych z utrzymaniem infrastruktury tramwajowej tj. naprawy, remonty i konserwacje torów, sieci i podstacji trakcyjnych i poziom wynagrodzenia z tego tytułu.

Wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
Wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)