Zgromadzenie Wspólników

Data wydarzeniaOpisDokument
26 czerwca 2024Uchwała Nr 3/463/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 3/463/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 4/464/2024 w sprawie wyboru protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 4/464/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 5/465/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 5/465/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 6/466/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 6/466/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 7/467/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 7/467/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 8/468/2024 w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 8/468/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 9/469/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 9/469/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 10/470/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 10/470/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 11/471/2024 w udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 11/471/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 12/472/2024 w sprawie przyjęcia informacji o stopniu realizacji celów zarządczych w 2023 roku
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 12/472/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 13/473/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 13/473/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 14/474/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 14/474/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 15/475/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 15/475/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 16/476/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 16/476/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 17/477/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 17/477/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 18/478/2024 w sprawie uchwalenia prognozy finansowej na lata 2024-2027 Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 18/478/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 19/479/2024 w sprawie uchwalenia planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2024 rok
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 19/479/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 20/480/2024 w sprawie uchwalenia planu inwestycji Spółki na 2024 rok
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 20/480/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr 21/481/2024 w sprawie zatwierdzenia celów zarządczych w 2024 roku w Miejskich Zakładach  Komunikacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 21/481/2024
26 czerwca 2024Uchwała Nr21/482/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu 12 autobusów
Data zamieszczenia: 04 czerwca 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 22/482/2024
05 lutego 2024Uchwała Nr 2/462/2024 w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
Data zamieszczenia: 08 lutego 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 2/462/2024
04 stycznia 2024Uchwała Nr 1/461/2024 w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej
Data zamieszczenia: 05 stycznia 2024, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 1/461/2024
08 listopada 2023Uchwała Nr 33/460/2023 NZW z dnia 08.11.2023 w sprawie: zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i 2024 rok.
Data zamieszczenia: 09 listopada 2023, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 33/460/2023
08 listopada 2023Uchwała Nr 32/459/2023 NZW z dnia 08.11.2023 r. w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
Data zamieszczenia: 09 listopada 2023, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 32/459/2023
08 listopada 2023Uchwała Nr 31/458/2023 NZW z dnia 08.11.2023 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Data zamieszczenia: 09 listopada 2023, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 31/458/2023
08 listopada 2023Uchwała Nr 30/457/2023 NZW z dnia 08.11.2023 r. w prawie: wyboru protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Data zamieszczenia: 09 listopada 2023, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 30/457/2023
08 listopada 2023Uchwała Nr 29/456/2023 z 08.11.2023 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Data zamieszczenia: 09 listopada 2023, Zamieściła: Katarzyna Rybicka
Nr 29/456/2023


Wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
Wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)