Struktura własnościowa Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.957.100,00 zł i dzieli się na 75.653 udziały o wartości nominalnej 700 zł każdy. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne i należą do jednego wspólnika Miasto Bydgoszcz, które w Spółce reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta.


Wytworzyła: Alina Prochownik (03.11.2005)
Wprowadził: Tomasz Durałek (03.11.2005)
Ostatnia zmiana: Danuta Murach (25.01.2015)
Zmieniono: Wysokość kapitału oraz ilość udziałów.