Dziennik zmian

Data zmianyAutorOpis zmianyLink
19 czerwca 2024Katarzyna RybickaZwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej Nr spr. PO/0010/X/6/2024rada-nadzorcza
05 lutego 2024Katarzyna RybickaUchwała Nr 2/462/2024 w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółkizgromadzenie-wspolnikow
06 lutego 2024Katarzyna RybickaZaproszenie na Radę Nadzorczą nr spr PO/0010/2/X/2024rada-nadzorcza
05 stycznia 2024Katarzyna RybickaUchwała NZW Nr 1/461/2024 powołanie Członka RNzgromadzenie-wspolnikow
29 grudnia 2023Katarzyna RybickaZaproszenie na Radę Nadzorczą nr spr PO/0010/X/1/2024rada-nadzorcza
09 listopada 2023Katarzyna Rybickausunięcie projektów uchwała NZW od Nr 29 do Nr 33 oraz Zaproszenia nr spr. PO/0000/4/2023 oraz zamieszczenie podjętych uchwał przez NZW od Nr 29 do Nr 33zgromadzenie-wspolnikow
08 listopada 2023Katarzyna RybickaZamieszczenie kontroli zew. przeprowadzonych w Spółce nr 9-12kontrole-zewnetrzne-w-spolce
24 października 2023Katarzyna RybickaZamieszczenie Zaproszenie nr spr. PO/0010/X/14/2023 na posiedzenie RN oraz usunięcie zaproszenia nr spr. PO/0010/X/12/2023 na posiedzenie RNzgromadzenie-wspolnikow
19 października 2023Katarzyna Rybickazamieszczenie zaproszenia nr spr. PO/0000/4/2023 na NZW oraz uchwały od 29/456/2023 do 33/460/2023 usuniecie uchwała z dn. 29.06.2023 r.zgromadzenie-wspolnikow
27 września 2023Katarzyna RybickaZamieszczenie zwołania RN nr PO/0010/X/12/2023 oraz usuniecie zaproszenia RN nr PO/0010/X/8/2023rada-nadzorcza
31 sierpnia 2023Katarzyna Rybickazamieszczono kontrole zewnętrzne punkty od 4 do 8kontrole-zewnetrzne-w-spolce
20 lipca 2023Katarzyna Rybickazamieszczenie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej nr spr. PO/0010/X/8/2023 oraz usunięcie Zaproszenia RN nr spr. PO/0010/X/7/2023rada-nadzorcza
07 lipca 2023Katarzyna Rybickazamieszczenie podjętych uchwał na ZZW w dniu 29.06.2023 r. od nr 11 do nr 28zgromadzenie-wspolnikow
21 czerwca 2023Katarzyna Rybickazamieszczenie zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej nr spr. PO/0010/7/X/2023 oraz usunięcie zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej nr spr. PO/0010/6/X/2023rada-nadzorcza
13 czerwca 2023Katarzyna Rybickausunięcie Uchwał NZW z dnia 18.01.2023 r., zamieszczenie zwołania ZZW wraz z projektami uchwał na dzień 29.06.2023 r.zgromadzenie-wspolnikow
24 maja 2023Katarzyna RybickaZamieszczenie zwołanie RN nr spr. PO/0010/6/X/2023 oraz usuniecie zwołanie RN nr spr. PO/0010/5/X/2023rada-nadzorcza
24 kwietnia 2023Katarzyna Rybickazamieszczenie kontroli WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
21 kwietnia 2023Katarzyna Rybickazamieszczenie zaproszenia na posiedzenie RN nr spr. PO/0010/X/5/2023 oraz usunięcie zaproszenia na RN nr spr. PO/0010/X/3/2023rada-nadzorcza
24 lutego 2023Katarzyna Ziółkowskazamieszczenie informacji o przeprowadzonej kontroli przez WITD i ZDMiKPkontrole-zewnetrzne-w-spolce
20 lutego 2023Katarzyna RybickaZamieszczenie zwołanie Rady Nadzorczej nr spr. PO/0010/3/X/2023 oraz usunięcie zwołanie Rady Nadzorczej nr spr. PO/0010/2/X/2023rada-nadzorcza
16 lutego 2023Katarzyna Ziółkowskazamieszczenie informacji o przeprowadzonej kontroli przez PIPkontrole-zewnetrzne-w-spolce
15 lutego 2023Katarzyna Rybickausuniecie zaproszenia na posiedzenie RN PO/0010/1/X/2023 oraz zamieszczenie zaproszenia na posiedzenie RN PO/0010/2/X/2023rada-nadzorcza
20 stycznia 2023Katarzyna Rybickazamieszczenie uchwał NZW MZK Sp. z o.o. NR od 1 do 10 z dnia 18.01.2023 r. oraz usunięcie Zaproszenia na NZW nr spr. PO/0000/1/2023zgromadzenie-wspolnikow
20 stycznia 2023Katarzyna Rybickausunięcie zaproszenia na posiedzenie RD nr spr. PO/0010/15/X/2022 oraz zamieszczenie zaproszenia na posiedzenie RN nr spr. PO/0010/1/X/2023rada-nadzorcza
04 stycznia 2023Katarzyna Rybickausunięcie zawiadomienia o zwołaniu NZW nr spr. PO/00006/2022 oraz zamieszczenie zwołania NZW nr spr. PO/0000/1/2023zgromadzenie-wspolnikow
02 stycznia 2023Tomasz DurałekUsunięto nazwisko Członka Zarząduorgany-spolki
02 stycznia 2023Katarzyna Rybickaprzedstawiciela redakcji na „Katarzyna Rybicka”.osoby-odpowiedzialne-za-serwis
21 grudnia 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie zwołania NZW PO/0000/6/2022 oraz usunięcia Uchwały NZW nr 21/427/20222 z dn. 28.10.2022 r.zgromadzenie-wspolnikow
20 grudnia 2022Katarzyna Rybickausunięcie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej nr PO/0010/13/X/2022, zamieszczenie zwołania Rady nadzorczej nr PO/0010/15/X/2022rada-nadzorcza
09 listopada 2022Katarzyna Ziółkowskazamieszczenie informacji o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez PIPkontrole-zewnetrzne-w-spolce
08 listopada 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych przez UM-WUK i PPISkontrole-zewnetrzne-w-spolce
07 listopada 2022Jolanta KończakSkład osobowy Rady Nadzorczej.organy-spolki
07 listopada 2022Katarzyna Rybickausuniecie Uchwały Nr 20/426/2022 NZW z dn. 22.09.2022 r. oraz zamieszczenie Uchwały Nr 21/427/2022 NZW z dn. 28.10.2022 r.zgromadzenie-wspolnikow
13 października 2022Katarzyna Rybickausunięcie Zaproszenia na posiedzenie RN nr spr. PO/0010/X/12/2022 oraz zamieszczenie Zaproszenia na posiedzenie RN nr spr. PO/0010/X/13/2022rada-nadzorcza
13 października 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie informacji o przeprowadzonych kontrolach przez PPISkontrole-zewnetrzne-w-spolce
27 września 2022Katarzyna RybickaUsunięcie Uchwał NZW nr: 15/421/2022, 16/422/2022, 17/423/2022, 18/424/2022, 19/425/2022 oraz wprowadzenie uchwały NZW nr 20/426/2022zgromadzenie-wspolnikow
16 września 2022Katarzyna Rybickausunięcie zwołanie RN nr spr. PO/0010/(/X/2022 oraz zamieszczenie nowego zwołania RN nr spr. PO/0010/12/X/2022rada-nadzorcza
14 września 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie informacji o kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez PPIS w Bydgoszczykontrole-zewnetrzne-w-spolce
05 września 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie zatwierdzonych uchwał NZW Nr: 15/421/2022, 16/422/2022, 17/423/2022, 18/424/2022, 19/425/2022zgromadzenie-wspolnikow
05 września 2022Katarzyna Rybickausunięcie zaproszenia na NZW i projektów uchwał NZW Nr 15/421/2022, 16/422/2022, 17/423/2022, 18/424/2022, 19/425/2022zgromadzenie-wspolnikow
29 sierpnia 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie informacji o przeprowadzonej kontroli przez PPISkontrole-zewnetrzne-w-spolce
18 sierpnia 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie zaproszenia NZW nr spr. PO/0000/3/20222 wraz z projektami uchwał nr: 15/421/20200, 16/422/2022, 17/423/2022, 18/424/2022, 19/425/2022zgromadzenie-wspolnikow
18 sierpnia 2022Katarzyna RybickaUsunięcie Uchwał ZZW nr: 2/408/2022, 3/409/2022, 4/410/2022, 5/411/2022, 6/412/2022, 7/413/2022, 8/414/2022, 9/415/2022, 10/416/2022, 11/417/2022, 12/418/2022, 13/419/2022, 14/20/2022zgromadzenie-wspolnikow
21 lipca 2022Katarzyna Rybickausuniecie Zaproszenie na RN nr spr. PO/0010/X/8/2022 i zamieszczenie zaproszenia na RN nr spr. PO/0010/X/9/2022rada-nadzorcza
18 lipca 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie dwóch kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
05 lipca 2022Katarzyna Rybickausunięcie uchwał ZZW Nr:2/408/2022,3/409/2022, 4/410/2022, 5/411/2022, 6/412/2022, 7/413/2022, 9/415/2022, 10/416/2022, 11/417/2022, 12/418/2022, 13/419/2022, 14/4420/2022, 15/421/2022, 16/422/2022, 17/423/2022zgromadzenie-wspolnikow
05 lipca 2022Katarzyna RybickaUsunięcie zaproszenia na posiedzenie ZZW nr sprawy PO/0000/2/2022zgromadzenie-wspolnikow
04 lipca 2022Katarzyna RybickaUsunięcie zaproszenia na RN nr spr. PO/0010/X/7/2022 oraz publikacja zaproszenia na RN nr spr. PO/0010/X/8/2022rada-nadzorcza
01 lipca 2022Jolanta HetzigWprowadzono aktualny bilans oraz rachunek zysków i strat.majatek-spolki
27 czerwca 2022Katarzyna RybickaZamieszczenie Uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. Nr:2/408/2022, 3/409/2022, 4/410/2022, 5/411/2022, 6/412/2022, 7/413/2022, 8/414/2022, 9/415/2022, 10/416/2022, 11/417/2022, 12/418/2022, 13/419/2022, 14/420/2022zgromadzenie-wspolnikow
22 czerwca 2022Katarzyna Rybickausunięcie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej nr spr. PO/0010/IX/6/2022 oraz zamieszczenie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej nr spr. PO/0010/X/7/2022rada-nadzorcza
21 czerwca 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie informacji o kontroli zewnętrznej Państwowego Gospodarstwa Wodnegokontrole-zewnetrzne-w-spolce
09 czerwca 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie Zaproszenia na posiedzenie ZZW MZK Sp. z o.o. nr sprawy PO/0000/2/2022 oraz Uchwał ZZW MZK Sp. z o.o. Nr: 2/408/2022, 3/409/2022, 4/410/2022, 5/411/2022, 6/412/2022, 7/413/2022, 9/415/2022, 10/416/2022, 11/417/2022, 12/418/2022, 13/419/2022, 14/420/2022, 15/421/2022, 16/422/2022, 17/423/2022.zgromadzenie-wspolnikow
09 czerwca 2022Katarzyna Rybickausunięcie zaproszenia na NZW MZK Sp. z o.o. nr sprawy PO/0000/1/2022 oraz Uchwały Nr 1/407/2022 NZWzgromadzenie-wspolnikow
19 maja 2022Katarzyna Rybickausunięcie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej nr spr. PO/0010/IX/5/2022 oraz zamieszczenie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej nr spr. PO/0010/IX/6/2022rada-nadzorcza
05 maja 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie informacji o przeprowadzonej kontroli zewnętrznej – WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
19 kwietnia 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie informacji o przeprowadzonej kontroli zewnętrznej – WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
13 kwietnia 2022Katarzyna Rybickausunięcie zaproszenia na Radę Nadzorczą, nr sprawy PO/0010/IX/4/2022 oraz zamieszczenie zaproszenia na Radę Nadzorczą, nr sprawy PO/0010/IX/5/2022rada-nadzorcza
08 kwietnia 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie kontroli przeprowadzonej przez WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
31 marca 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie zaproszenia na NZW nr sprawy PO/0000/1/2022, w dniu 21.04.2022 r. oraz projektu Uchwały Nr 1/407/2022 z dnia 21.04.2022 r.zgromadzenie-wspolnikow
31 marca 2022Katarzyna Rybickausuniecie uchwały NZW Nr 18/406/2021 z dn. 21.10.2021 r.zgromadzenie-wspolnikow
21 marca 2022Katarzyna Rybickazwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, nr sprawy PO/0010/4/IX/2022rada-nadzorcza
16 marca 2022Katarzyna Rybickadodanie kontroli zewnętrznej – WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
04 marca 2022Katarzyna Rybickausunięcie zaproszenia na Radę Nadzorczą nr spr. PO/0010/2/IX/2022 oraz zamieszczenie zaproszenia na Radę Nadzorczą nr spr. PO/0010/3/IX/2022rada-nadzorcza
02 marca 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie informacji o przeprowadzonej kontroli zewnętrznej – WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
18 lutego 2022Katarzyna Rybickadodanie kontroli zewnętrznej – WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
17 lutego 2022Katarzyna Rybickadodanie kontroli zewnętrznej – ITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
17 lutego 2022Katarzyna Rybickazamieszczenie kontroli zewnętrznej – ITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
16 lutego 2022Katarzyna Rybickausunięcie zaproszenia na Radę Nadzorczą nr sprawy PO/0010/1/IX/2022 oraz zamieszczenie zaproszenia na Radę Nadzorczą nr sprawy PO/0010/2/IX/2022rada-nadzorcza
10 lutego 2022Katarzyna Rybickadodano kontrolę zewnętrzną – ITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
08 lutego 2022Katarzyna Rybickadodano kontrolę zewnętrzną – WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
04 lutego 2022Katarzyna Rybickadodanie dwóch kontroli zewnętrznychkontrole-zewnetrzne-w-spolce
20 stycznia 2022Katarzyna RybickaZamieszczenie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/IX/1/2022rada-nadzorcza
20 stycznia 2022Katarzyna RybickaUsunięcie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/13/IX/2021rada-nadzorcza
23 grudnia 2021Katarzyna Rybickadodanie zatwierdzonej Uchwały NZW nr 18/406/2021zgromadzenie-wspolnikow
23 grudnia 2021Katarzyna Rybickausunięcie Zaproszenia nr spr. PO/0000/5/2021 i projektu Uchwały NZW nr17/405/2021zgromadzenie-wspolnikow
21 grudnia 2021Katarzyna Rybickausunięcie i zamieszczenie zaproszenia na Radę Nadzorczą nr sprawy PO/0010/13/IX/20210rada-nadzorcza
21 grudnia 2021Katarzyna RybickaZamieszczenie zaproszenia na Radę Nadzorczą nr sprawy PO/0010/13/IX/2021rada-nadzorcza
21 grudnia 2021Katarzyna RybickaUsunięcie zaproszenia na Radę Nadzorczą nr sprawy PO/0010/12/IX/2021rada-nadzorcza
26 listopada 2021Katarzyna Rybickadodanie kontroli WITD i ZDMiKPkontrole-zewnetrzne-w-spolce
24 listopada 2021Katarzyna Rybickazamieszczenie kontroli zewnętrznej SKP z Wydz. Uprawnień Komunikacyjnych w BIPkontrole-zewnetrzne-w-spolce
23 listopada 2021Katarzyna Rybickausunięcie podjętej uchwały na NZW Nr 16/404/2021zgromadzenie-wspolnikow
23 listopada 2021Katarzyna Rybickazamieszczenie zaproszenia na NZW nr sprawy PO/0000/5/2021 oraz projektu uchwały NZW Nr 17/405/2021zgromadzenie-wspolnikow
19 listopada 2021Katarzyna Rybickazamieszczenie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, nr sprawy PO/0010/12/IX/2021rada-nadzorcza
19 listopada 2021Katarzyna Rybickausunięcie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, nr sprawy PO/0010/11/IX/2021rada-nadzorcza
10 listopada 2021Katarzyna Rybickazamieszczenie zaproszenia zwołania Rady Nadzorczej, nr sprawy PO/0010/11/IX/2021rada-nadzorcza
10 listopada 2021Katarzyna Rybickausunięcie zaproszenia zwołania Rady Nadzorczej, nr sprawy PO/0010/10/IX/2021rada-nadzorcza
29 października 2021Katarzyna Rybickazamieszczenia Uchwały Nr 16/404/2021 NZWzgromadzenie-wspolnikow
29 października 2021Katarzyna Rybickausuniecie uchwał NZW Nr 14/402/2021 i Nr 15/403/2021, nr sprawy PO/0000/3/2021zgromadzenie-wspolnikow
22 października 2021Katarzyna RybickaZamieszczenie podjętych Uchwał NZW Nr 14/402/2021 oraz Nr 15/403/2021zgromadzenie-wspolnikow
22 października 2021Katarzyna Rybickausunięcie Zaproszenia na NZW, nr spr. PO/0000/3/2021 oraz projektu Uchwały Nr 14/402/2021 NZW i projektu Uchwały Nr 15/403/2021 NZWzgromadzenie-wspolnikow
21 października 2021Katarzyna Rybickausunięcie posiedzenia Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/9/IX/2021 oraz dodanie posiedzenia Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/10/IX/2021rada-nadzorcza
07 października 2021Katarzyna Rybickadodanie kontroli WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
07 października 2021Katarzyna Rybickausunięcie uchwał ZZW Nr 5/393/2021 i Nr 6/394/2021 – nr sprawy PO/0000/2/2021zgromadzenie-wspolnikow
07 października 2021Katarzyna Rybickazamieszczenie zaproszenia na NZW Nr PO/0000/3/2021 oraz projekty Uchwał Nr 14/402/2021 i Nr 15/403/2021 – nr sprawy PO/0000/3/2021zgromadzenie-wspolnikow
22 września 2021Katarzyna Rybickadodanie zaproszenia na Radę Nadzorczą, nr sprawy PO/0010/9/IX/2021rada-nadzorcza
22 września 2021Katarzyna Rybickausunięcie zaproszenia na Radę Nadzorczą, nr sprawy PO/0010/8/IX/2021rada-nadzorcza
19 sierpnia 2021Katarzyna Rybickadodano zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/8/IX/2021rada-nadzorcza
19 sierpnia 2021Katarzyna Rybickausunięto zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/7/IX/2021rada-nadzorcza
10 sierpnia 2021Katarzyna Rybickawprowadzenie kontroli zewnętrznej – WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
05 sierpnia 2021Katarzyna Rybickadodano kontrolę zewnętrzną WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
05 sierpnia 2021Katarzyna Rybickadodanie kontroli zewnętrznej PPISkontrole-zewnetrzne-w-spolce
28 lipca 2021Katarzyna Rybickausunięto zaproszenie na ZZW nr sprawy PO/0000/2/2021zgromadzenie-wspolnikow
28 lipca 2021Katarzyna Rybickawprowadzono Uchwały nr: 5/393/2021 i 6/394/2021zgromadzenie-wspolnikow
27 lipca 2021Katarzyna Rybickadodano kontrolę zewnętrzną WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
23 lipca 2021Katarzyna Rybickazamieszczenie kontroli zewnętrznej WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
22 lipca 2021Katarzyna Rybickausunięto informację o posiedzeniu Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/6/IX/2021rada-nadzorcza
22 lipca 2021Katarzyna Rybickadodano informację o zwołaniu Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/7/IX/2021rada-nadzorcza
21 czerwca 2021Katarzyna Rybickadodano kontrolę przeprowadzona przez WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
18 czerwca 2021Katarzyna Rybickadodano kontrolę zewnętrzną WITDkontrole-zewnetrzne-w-spolce
17 czerwca 2021Katarzyna Rybickadodano zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, nr sprawy PO/0010/6/IX/2021rada-nadzorcza
17 czerwca 2021Katarzyna Rybickausunięto zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, nr sprawy PO/0010/5/IX/2021rada-nadzorcza
11 czerwca 2021Katarzyna Rybickadodano dwie kontrole: OUM w Bydgoszczy i WITD w Bydgoszczykontrole-zewnetrzne-w-spolce
31 maja 2021Katarzyna RybickaZamieszczenie Zaproszenia wraz z projektami uchwał na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nr spr. PO/0000/2/2021zgromadzenie-wspolnikow
31 maja 2021Katarzyna RybickaUsunięcie trzech podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nr spr. PO/0000/1/2021zgromadzenie-wspolnikow
20 maja 2021Tomasz DurałekDodano punkt 3 na rok 2021.kontrole-zewnetrzne-w-spolce
17 maja 2021Tomasz DurałekUsunięto posiedzenie Rady Nadzorczej Nr sprawy PO/0010/4/IX/2021rada-nadzorcza
17 maja 2021Tomasz DurałekDodano posiedzenie Rady Nadzorczej Nr sprawy PO/0010/5/IX/2021rada-nadzorcza
19 kwietnia 2021Tomasz DurałekDodano posiedzenie Rady Nadzorczej, Nr sprawy PO/0010/4/IX/2021rada-nadzorcza
12 kwietnia 2021Katarzyna RybickaUsunięto Uchwałę ZZW w spr. pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok i Uchwały ZZW w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rokzgromadzenie-wspolnikow
12 kwietnia 2021Katarzyna RybickaUsunięto zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nr spr. PO/0000/1/2021zgromadzenie-wspolnikow
12 kwietnia 2021Jolanta KończakWprowadzono uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników: Nr 1/389/2021, Nr 2/390/2021, Nr 3/391/2021zgromadzenie-wspolnikow
17 marca 2021Katarzyna RybickaUsunięto posiedzenie Rady Nadzorczej, Nr sprawy PO/0010/2/IX/2021rada-nadzorcza
17 marca 2021Katarzyna RybickaDodano posiedzenie Rady Nadzorczej, Nr sprawy PO/0010/3/IX/2021rada-nadzorcza
11 marca 2021Katarzyna RybickaKontrola zewnętrznakontrole-zewnetrzne-w-spolce
11 marca 2021Katarzyna RybickaKontrola zewnętrznakontrole-zewnetrzne-w-spolce
03 marca 2021Jolanta KończakDodano zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników, nr sprawy PO/0000/1/2021zgromadzenie-wspolnikow
18 lutego 2021Katarzyna RybickaDodano Posiedzenie Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/2/IX/2021rada-nadzorcza
19 stycznia 2021Katarzyna RybickaDodano posiedzenie Rady Nadzorczej, nr spr. PO/0010/1/IX/2021rada-nadzorcza
31 grudnia 2020Katarzyna RybickaKontrola zewnętrznakontrole-zewnetrzne-w-spolce
18 grudnia 2020Katarzyna RybickaDodano Posiedzenie Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/14/IX/2020rada-nadzorcza
18 grudnia 2020Katarzyna RybickaDodano Posiedzenie Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/14/IX/2020rada-nadzorcza
26 listopada 2020Katarzyna RybickaPosiedzenie Rady Nadzorczej, nr sprawy PO/0010/13/IX/2020rada-nadzorcza
17 listopada 2020Katarzyna RybickaDodano Posiedzenie Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/12/IX/2020rada-nadzorcza
06 listopada 2020Katarzyna RybickaDodano punkt 11 na rok 2020.kontrole-zewnetrzne-w-spolce
03 listopada 2020Jolanta KończakZaktualizowano dane na temat Zgromadzenia Wspólników.zgromadzenie-wspolnikow
03 listopada 2020Jolanta KończakDodano informację na temat pokrycia straty netto.majatek-spolki
02 listopada 2020Marek WojcieszczakUsunięto nieaktualne Rady Nadzorcze.rada-nadzorcza
02 listopada 2020Marek WojcieszczakUsunięto nieaktualne Zgromadzenia Wspólników.zgromadzenie-wspolnikow
27 października 2020Katarzyna RybickaDodano Posiedzenie Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/11/IX/2020rada-nadzorcza
26 października 2020Katarzyna RybickaDodano punkty 9 i 10 na rok 2020.kontrole-zewnetrzne-w-spolce
07 października 2020Jolanta KończakDodano Posiedzenie Rady Nadzorczej nr sprawy PO/0010/10/IX/2020rada-nadzorcza
02 października 2020Jolanta HetzigWprowadzono aktualny bilans oraz rachunek zysków i strat.majatek-spolki
21 września 2020Katarzyna RybickaDodano pkt 8 na rok 2020.kontrole-zewnetrzne-w-spolce
14 września 2020Katarzyna RybickaDodano Posiedzenie Rady Nadzorczej Nr sprawy PO/0010/9/IX/2020rada-nadzorcza
31 sierpnia 2020Jolanta KończakDodano Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników – Nr sprawy PO/0000/4/2020.zgromadzenie-wspolnikow
31 sierpnia 2020Katarzyna RybickaDodano pkt 7 na rok 2020.kontrole-zewnetrzne-w-spolce
19 sierpnia 2020Marek WojcieszczakZmieniono skład osobowy rady nadzorczej. Zapis „Cichowski Zbigniew” został zastąpiony przez „Koczwara Marek”.organy-spolki
19 sierpnia 2019Marek Wojcieszczakprzedstawiciela redakcji na „Jolanta Kończak”.osoby-odpowiedzialne-za-serwis
31 grudnia 2015Danuta MurachZaktualizowano dane w pkt „Struktura organizacyjna Spółki”struktura-organizacyjna-spolki
25 stycznia 2015Danuta MurachWysokość kapitału oraz ilość udziałów.struktura-wlasnosciowa-spolki

Wprowadził: Tomasz Durałek (01.09.2020)